Seiko logo Kinetic AutoRelay

Folyamatos napi mérés / Continuous check of daily deviation

Kapacitor csere miatti megállás hatása Kinetic óra járására

A Poljot Deckwatch és a hagvillás Bulova megállásakor megfigyelt jelenség Kinetic órákat is érinthet, ha a méréssorozat közben elemet kell cserélni. Vizsgáljuk ezt meg közelebbröl.

Alul bemutatom azonos koordináta rendszerben a megállás elötti és az újraindítás utáni méréssorozat szórás értékekeinek idöbeli változását is.

Az óra jó teljesítményt nyújt a megllás elött és után is, csupán az átlagérték változott meg, ami az egyesített értéket rontja.
Effect of stopping Kinetic watch on its precision.

The effect observed at Poljot Deckwatch or tuning fork Bulova when it stopped, may effect Kinetic watches as well if capacitor has to be replaced. Let us see it closer.

Below I show in the same coordinate system the time function of the deviation values before and after stopping the watch.

The watch perfoms well before and after stopping as well, it is only the mean value of deviation what changed. That destroys the aggregated result.

Teszt kezdete 

  2006-Nov  
  Start of the test

Teszt vége 

  2013-May 
  End of the test

Napi átlagos járáseltérés [s] 

  8.91  
  Daily average deviation [s]

Napi eltérések szórása [s] 

  2.810  
  Std. deviation of daily dev.s [s]

Havi járáseltérés / Monthly time deviation

Seiko Kinetic AutoRelaydaily deviation

A havi eltérések eloszlása / Distribution of the monthly time deviation

Seiko Kinetic AutoRelay  distribution of the daily dev.s

A kummulált szórás idöbeli alakulása / Time function of standard deviation

Bulova Accutron distribution of dev.s

www.mechanikus.hu